GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde belirtilen talep hakkı uyarınca;

Yazılı olarak aşağıdaki kanallardan:

  • • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
  • • Noter vasıtasıyla,
  • • Kayıtlı elektronik posta adresi aracılığıyla, elektronik imza veya mobil imza vasıtasıyla
  • • Sistemimizde daha önce kayıtlı olmak kaydıyla elektronik posta adresini kullanmak suretiyle

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

CBEY İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Halk Cad. No: 85/1, Ataşehir/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

CBEY İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.

Halk Cad. No: 85/1, Ataşehir/İstanbul

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

KEP veya elektronik posta kanalı ile

Kep adresi

kisiselverim@wynhouse.com.tr

Konu kısmanı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.